home 所在的位置: :江夏区政府网站 » 信息公开 » 信息公开目录 » 财务公开 » 部门预决算及“三公”经费预决算汇总公开 » 区直委办局汇总 » 区文化和旅游局 » 部门预决算及“三公”经费预决算
江夏区文化局2016年支出预算总表(按功能分类)
发布时间:2016-02-03 15:04:57  来源:
公开部门:江夏区文化体育局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
** ** 1 2 3 4 5
合计 3,734.09 2,034.27 1,699.82 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 3,189.60 1,504.20 1,685.40 0.00 0.00
  20701   文化 2,176.82 1,178.62 998.20 0.00 0.00
    2070101     行政运行(文化) 643.46 643.46 0.00 0.00 0.00
    2070104     图书馆 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00
    2070107     艺术表演团体 159.62 81.62 78.00 0.00 0.00
    2070109     群众文化 971.94 133.94 838.00 0.00 0.00
    2070112     文化市场管理 216.80 139.60 77.20 0.00 0.00
    2070199     其他文化支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00
  20702   文物 180.97 110.97 70.00 0.00 0.00
    2070204     文物保护 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00
    2070205     博物馆 110.97 110.97 0.00 0.00 0.00
  20703   体育 831.81 214.61 617.20 0.00 0.00
    2070306     体育训练 25.13 25.13 0.00 0.00 0.00
    2070307     体育场馆 149.48 149.48 0.00 0.00 0.00
    2070308     群众体育 657.20 40.00 617.20 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 296.90 296.90 0.00 0.00 0.00
  20803   财政对社会保险基金的补助 8.15 8.15 0.00 0.00 0.00
    2080399     财政对其他社会保险基金的补助 8.15 8.15 0.00 0.00 0.00
  20805   行政事业单位离退休 278.66 278.66 0.00 0.00 0.00
    2080501     归口管理的行政单位离退休 111.75 111.75 0.00 0.00 0.00
    2080502     事业单位离退休 166.91 166.91 0.00 0.00 0.00
  20899   其他社会保障和就业支出 10.09 10.09 0.00 0.00 0.00
    2089901     其他社会保障和就业支出 10.09 10.09 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 130.23 115.81 14.42 0.00 0.00
  21005   医疗保障 130.23 115.81 14.42 0.00 0.00
    2100501     行政单位医疗 28.11 28.11 0.00 0.00 0.00
    2100502     事业单位医疗 46.23 31.81 14.42 0.00 0.00
    2100503     公务员医疗补助 55.89 55.89 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 117.36 117.36 0.00 0.00 0.00
  22102   住房改革支出 117.36 117.36 0.00 0.00 0.00
    2210201     住房公积金 89.88 89.88 0.00 0.00 0.00
    2210202     提租补贴 27.48 27.48 0.00 0.00 0.00