home 所在的位置: :江夏区政府网站 » 信息公开 » 信息公开目录 » 财务公开 » 部门预决算及“三公”经费预决算汇总公开 » 区直委办局汇总 » 区科协 » 部门预决算及“三公”经费预决算
武汉市江夏区科学技术协会2016年支出预算总表(按功能分类)
发布时间:2016-02-03 11:06:56  来源:
公开部门:江夏区科协 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
** ** 1 2 3 4 5
合计 384.58 113.78 270.80 0.00 0.00
206 科学技术支出 340.98 70.18 270.80 0.00 0.00
  20607   科学技术普及 340.98 70.18 270.80 0.00 0.00
    2060701     机构运行(科学技术普及) 70.18 70.18 0.00 0.00 0.00
    2060799     其他科学技术普及支出 270.80 0.00 270.80 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 25.46 25.46 0.00 0.00 0.00
  20805   行政事业单位离退休 25.11 25.11 0.00 0.00 0.00
    2080501     归口管理的行政单位离退休 25.11 25.11 0.00 0.00 0.00
  20899   其他社会保障和就业支出 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00
    2089901     其他社会保障和就业支出 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10.19 10.19 0.00 0.00 0.00
  21005   医疗保障 10.19 10.19 0.00 0.00 0.00
    2100501     行政单位医疗 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00
    2100503     公务员医疗补助 6.24 6.24 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7.95 7.95 0.00 0.00 0.00
  22102   住房改革支出 7.95 7.95 0.00 0.00 0.00
    2210201     住房公积金 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00
    2210202     提租补贴 2.02 2.02 0.00 0.00 0.00