home 所在的位置: :江夏区政府网站 » 信息公开 » 信息公开目录 » 财务公开 » 部门预决算及“三公”经费预决算汇总公开 » 区直委办局汇总 » 区城市管理执法局 » 部门预决算及“三公”经费预决算
江夏区城市管理委员会2016年支出预算总表(按功能分类)
发布时间:2016-02-03 08:55:00  来源:
公开部门:江夏区城管局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
** ** 1 2 3 4 5
合计 14,698.17 3,551.04 11,147.13 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,461.64 45.64 1,416.00 0.00 0.00
  20805   行政事业单位离退休 41.65 41.65 0.00 0.00 0.00
    2080501     归口管理的行政单位离退休 38.14 38.14 0.00 0.00 0.00
    2080502     事业单位离退休 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00
  20807   就业补助 1,416.00 0.00 1,416.00 0.00 0.00
    2080705     公益性岗位补贴 1,416.00 0.00 1,416.00 0.00 0.00
  20899   其他社会保障和就业支出 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00
    2089901     其他社会保障和就业支出 3.99 3.99 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 39.96 39.96 0.00 0.00 0.00
  21005   医疗保障 39.96 39.96 0.00 0.00 0.00
    2100501     行政单位医疗 7.19 7.19 0.00 0.00 0.00
    2100502     事业单位医疗 22.44 22.44 0.00 0.00 0.00
    2100503     公务员医疗补助 10.33 10.33 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 13,141.54 3,410.41 9,731.13 0.00 0.00
  21201   城乡社区管理事务 5,724.41 3,410.41 2,314.00 0.00 0.00
    2120101     行政运行(城乡社区) 128.09 128.09 0.00 0.00 0.00
    2120102     一般行政管理事务(城乡社区) 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00
    2120104     城管执法 2,465.01 321.01 2,144.00 0.00 0.00
    2120199     其他城乡社区管理事务支出 3,011.31 2,961.31 50.00 0.00 0.00
  21205   城乡社区环境卫生 6,857.13 0.00 6,857.13 0.00 0.00
    2120501     城乡社区环境卫生 6,857.13 0.00 6,857.13 0.00 0.00
  21213   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 560.00 0.00 560.00 0.00 0.00
    2121399     其他城市基础设施配套费安排的支出 560.00 0.00 560.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 55.03 55.03 0.00 0.00 0.00
  22102   住房改革支出 55.03 55.03 0.00 0.00 0.00
    2210201     住房公积金 44.45 44.45 0.00 0.00 0.00
    2210202     提租补贴 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00