home 所在的位置: :江夏区政府网站 » 信息公开 » 信息公开目录 » 财务公开 » 部门预决算及“三公”经费预决算汇总公开 » 区直委办局汇总 » 区商务局 » 部门预决算及“三公”经费预决算
2016年江夏区商务局支出预算总表(按功能分类)
发布时间:2016-02-03 16:41:15  来源:
公开部门:江夏区商务局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
** ** 1 2 3 4 5
合计 983.30 674.30 309.00
201 一般公共服务 722.78 413.78 309.00
  20113   商贸事务 722.78 413.78 309.00
    2011301     行政运行(商贸) 409.64 337.64 72.00
    2011304     对外贸易管理 50.00 50.00
    2011308     招商引资 40.00 40.00
    2011350     事业运行(商贸) 93.14 76.14 17.00
    2011399     其他商贸事务支出 130.00 130.00
208 社会保障和就业支出 197.32 197.32
  20805   行政事业单位离退休 195.93 195.93
    2080501     归口管理的行政单位离退休 190.55 190.55
    2080502     事业单位离退休 5.38 5.38
  20899   其他社会保障和就业支出 1.39 1.39
    2089901     其他社会保障和就业支出 1.39 1.39
210 医疗卫生与计划生育支出 35.05 35.05
  21005   医疗保障 35.05 35.05
    2100501     行政单位医疗 9.82 9.82
    2100502     事业单位医疗 4.00 4.00
    2100503     公务员医疗补助 21.23 21.23
221 住房保障支出 28.15 28.15
  22102   住房改革支出 28.15 28.15
    2210201     住房公积金 20.73 20.73
    2210202     提租补贴 7.42 7.42