home 所在的位置: :江夏区政府网站 » 信息公开 » 重点领域公开 » 住房保障
家庭状况具结书
发布时间:2018-01-12 15:15:54  来源:区城乡建设局

家庭状况具结书


               政务服务中心(人才服务窗口):

本人      ,身份证号:                               ,性别:(□男□女)。本人父母详细信息:

1      ,与本人关系:      ,身份证号                        

2      ,与本人关系:      ,身份证号:                        


本人承诺:

    以上填写内容真实、完整、准确。同意有关部门通过适当形式调查上述内容的真实性。如存在提供虚假、不真实的内容,或存在骗取人才公寓住房等行为,本人愿意承担相应的法律责任。

 

 

申请人:(签名、手印)